General Song

Nico & Vinz

Nico & Vinz - Reasons And Oblivion song lyrics

Chikai genri mizu meishin
Karada kotoba kisei sonzai
Kagayaki yokkyuu namae eikyou
Bummei gimon bunshi shizen
Subeteno jiyuuga houkaino yousode
Chigaiga suitaiwo chitsujoga kamikire
Hitoga nokoshita hikariwo kabede saegiri
Sukima kara miru
Gironga futatabi taitouni dekite
Taishouga bokunadoni kawari
Hajimete ikiru
Jinseini shiku mareta uso woabaku kotowa dekizu
Eikyouwo uke jikowo utagai hihanwo idaki
Kokorowo bakuroshi enjiru kibou
Fuhen honshitsu michi hitei
Ishiki souzou oto kutsuu
Jakusha higeki yokan joukyou
Shitsubou jouken muyoku hakai
Shiyano buudake omoiwo tamete
Ookuwo manabi hageshiku hashiru
Yamikara hikarihe riyuuto boukyaku
Kiokuto shoushitsu mumeito tanjou
Yutta monono okuri mono

Some versions of the song:

Nico - Chelsea Girl (1967, Full Album)
Side A "The Fairest of the Seasons" (Jackson Browne, Gregory Copeland) – 4:06 "These Days" (Jackson Browne) – 3:30 "Little
Nico - These Days
One of my favorite tracks from The Royal Tenenbaums soundtrack. Enjoy!
Nico- These Days
Sunday Morning 00:00 I'm Waiting for the Man 02:53 Femme Fatale 07:34 Venus in Furs 10:12 Run Run Run 15:24 All Tomorrow's
The Velvet Underground & Nico (Full Album)
NOTE: if you select "English (United Kingdom)", you'll get subtitles which cover *everything*. The default "English" subtitles only
Nico-Icon (full, with all subtitles)
I, in no way own any rights to this music, all rights belong to the artist and their record label. 0:00 - Janitor of Lunacy 4:05 - The